Budapest XX. Kerületi
(061) 285-3420 Budapesti Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Telefonszáma
lajthazene[KUKAC]gmail[PONT]com Budapesti Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Email címe
010503020607080910

Zeneiskola Videó Archívum

Bemutatkozó film (2000)Bemutatkozó film (2001)Alkotóműhely Shakespeare nyomában
 

Multimédiás előadások

Multimédiás előadások

 

Minősítési oklevél

 

 

Főoldal | Rólunk írták

Hagyományos tavaszi operadélután

A Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában a Pesterzsébeti Művészeti Napok programsorozat részeként operadélutánt tartottak május 22-én a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanulói Tassonyi Zsoltné operaénekes, zenepedagógus irányításával. Zongorán kísért Horváth Kornél zongoraművész, Pesterzsébet díszpolgára. A koncertnek évekre visszanyúló hagyományai vannak és mindig nagy sikert arat. Gyakran visszatapsolják a diákokat, így történt most is. Az érdeklődők között ültek a kerületi képviselők, díszpolgárok, a szülők, a zeneiskola tanárai, a kerületi zenebarátok. A másfél órás komoly zenei koncerten – a közérthetőség kedvéért - Tassonyi Zsoltné ismertette az előadott művek zenetörténeti hátterét. Felcsendültek Donizetti, Gluck, Pergolesi, Haydn, Mozart, Bizet, Erkel Ferenc műveiből operaária részletek. Befejezésül kórusművet énekeltek a fiatal előadók. A kórust betanította Lenkeyné Szabó Ida.

 

Pünkösdi Koncert

A Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában hosszú évekre visszanyúló hagyományai vannak a pünkösdi koncertnek. Május 16-én a Canto Armonico Kamarakórus a Lajtha László Alapfokú Művészeti Intézmény tagjaiból alakult zenekarral közösen lépett fel. Szólót játszott Pável Edit hegedűn, vezényeltek Balásházi Bálint és Rózsavölgyi Ildikó karnagyok. Klasszikus zeneműveket, modern musicaleket, népdalokat adtak elő. A Gaál Imre Galéria akusztikája remek hátteret biztosított a produkcióknak. A közönség hatalmas tapssal jutalmazta a színvonalas koncertet.

Rózsavölgyi Ildikó karnagy köszöntötte a megjelent érdeklődőket, díszpolgárokat, a kerület lakosait, majd röviden ismertette a Pünkösd történetét. Mint ismeretes, a húsvét utáni 50. napon ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, illetve Pünkösd napját. Ez az ünnep évenként más-más időpontra, általában május 19, illetve június 13-a közé esik. Pünkösdkor a keresztény egyház születésnapját is tartják. Piros pünkösd napját Európa sok országában virággal köszöntik. A hozzá kötődő népszokásokat mára elfelejtettük. A rég élt emberek jól tudták, hogy meg kell állni egy pillanatra, köszönteni a tavaszt, az új életet, imádkozni a bő termésért. Az ünnephez különböző népszokások is kapcsolódtak, fiúk, lányok, férfiak és asszonyok ünneplőt öltöttek. Manapság néhány faluban még mindig tartják a pünkösdi hagyományokat. A zeneszerzőket is megihlette ez a keresztény ünnep.

 

Régi Növendékek hangversenye a Zeneiskolában (2013)

Marton Sándorné, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnöke tolmácsolta az est fővédnökének, dr. Vas Imre országgyűlési képviselő, alpolgármesternek az üzenetét: - Olyan hagyományápoló estről van szó, amely többek között a lokálpatriotizmusra tanít. A régi tanítványok, akik nemcsak az ország határain belül, hanem azon kívül is híresek, mindig nagy örömmel szerepelnek egykori iskolájukban. Szeretnék köszönetet mondani az iskola igazgatójának, Vicziánné Simándi Évának és minden munkatársának, hogy megtartják ezt a rendezvényt.

Rackajam
Marton Sándorné platoni idézettel zárta beszédét: „A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat az élménynek, szállni tanítja a képzeletet, bájt ad a szomorúnak, derűt és életet mindennek. Lényege a rendnek, és útja minden jóhoz, igazságoshoz és széphez vezet, amelynek csak láthatatlan, de kápráztató, szenvedélyes és örökkévaló alakja."
A műsort Kocsis Nagy Klára zongoratanár szervezte. A rendezvényt támogatta a kerület önkormányzata és a Pesterzsébeti Múzeum. A koncertet Lenkeyné Szabó Ida vezette, aki az egykori növendékek sikereiről, versenyeredményeiről, fellépéseiről is beszámolt a közönségnek, és megtudtuk azt is, hogy a művészek jelenleg milyen színházakban, zenekarokban tevékenykednek. Kiss Anikó tanítványa, Kürti László szatmári népdalokat játszott citerán. Elhangzott Liszt Ferenc: Mazeppa című transzcendens etűdje Baksainé Csitári Ilona egykori tanítványa, Vida Mónika Ruth előadásában zongorán. Meglehetősen kevesen játszanak klasszikus műveket harmonikán, ezért különleges élmény volt Nagy József tanár régi tanítványa, Deli Zsolt előadásában Solotarjov: Ferraponti kolostor című műve. Bach: Esz-dúr Preludiumát és Vajda János: Just for You című alkotását Fejérvári János csellóművész játszotta, tanára Danhauserné Buck Judit volt. A BB Musica ismert énekesei Újhelyi Andrea és Barlay András Tassonyiné Zalay Lídiánál, Balásházi Bálint zongoraművész Bizjákné Újvári Ibolyánál tanult. Bizják Gábor kürtművész Harmatos Lajos, Bizják Dóra zongoraművész Masopust Margit és Turi Mihály növendéke volt. Előadásukban Franz Strauss: Nocturne című művét hallhattuk. Horváthné Farkas Katalin régi növendéke, Fejérvári Zoltán zongorán adott elő egy részletet Leos Janácek: „Benőtt ösvényeken" című ciklusából. Pál Ildikó egykori növendéke, Bogács András harsonaművész Weber: Románcát játszotta Porzsolt Györgyné zongorakíséretével. Théo Charlier: Solo de concours című művét Tóth Gergely trombitaművész adta elő, zongorán Arany Zsuzsanna kísért. Gergely zeneiskolai tanára Kolossa András volt. Weisz Nándor már tavaly is bemutatta ütőhangszer tudását egykori tanára, Mizsák István nem kis büszkeségére. Ezúttal együttesével, az InFusion trióval lépett fel, sláger egyveleget mutattak be egészen újszerű hangzásban. Fellépett még Ferenczi György és a Rackajam. Az együttes tagjai közül ketten, Ferenczi György és Bizják Gábor is a zeneiskola diákjaiként a zeneiskolában ismerkedtek a művészetekkel. Vicziánné Simándi Éva igazgató zárszavával ért véget az esemény: - Nagyon nagy megtiszteltetés olyan iskolát vezetni, amely számos tehetséget adott a zenei életnek. Az egykori tanárok Kocsis Előd képzőművész kövekből csiszolt kisplasztikáját, míg a korábbi diákok a Pesterzsébeti Múzeum által felajánlott könyveket kapták emlékül.
Ilonka Mária

 

Tanári Hangverseny a romantika jegyében

Április 4-én az iskola művész tanárai adtak hangversenyt a diákoknak és szüleiknek a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában. Hallhattunk szóló és négykezes darabokat zongorán, játszottak továbbá klarinéton, fuvolán, hegedűn és brácsán is a közönség örömére. Szinte valamennyi tanár bemutatta hangszeres- és énektudását a színpadon. Tizenhárom zenemű hangzott el, a közönség áhítattal hallgatta az interpretációkat. Lenkeyné Szabó Ida, az koncert háziasszonya a darabok előtt mesélt a zeneszerzőkről és a romantika koráról. Az est meglepetés darabját, saját szerzeményét Kiss Anikó mutatta be zongorán, amely a „Nagyapám emlékére" címet kapta. A közönség a mű születésének körülményeiről is hallhatott néhány gondolatot. Kiss Anikó Ki mit tud?-on indult, csak akkor mondták el neki nagyapja halálhírét, amikor lejött a színpadról. Ekkor komponálta a már említett dalt.
Az est folyamán felcsendültek Brahms, Rahmanyinov, Mahler, Gavrilin, Bruch, Dvořák, művei, valamint balatoni és rábaközi tréfás népdalok. Közreműködött Tóth Anna Zita, Györfi Imre, Kocsis Nagy Klára, Pável Edit, Balásházi Bálint, Czender Ágnes, Tassonyi Zsolt, Tassonyiné Zalay Lídia, Juhász Johanna, Dr. Nagy Attila, Horváth Kornél, Egri Katalin, Porzsolt Györgyné, Andrásiné Karmanóczki Tünde, Bogár Zsófia, Kürti László, Csóka Gabriella és Bálint László Domonkos.
A közönségből az előadás után többen elégedetten számoltak be arról, hogy nem kell a Belvárosba menni azért, hogy tehetséges előadókat és színvonalas koncerteket hallgassanak.
 

Grieg - Kodály Emlékhangverseny

Március 25-én este ismét érdekes komolyzenei hangversenyt szerveztek a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény AMI Máté János termében.A koncertet Pável Edit és Balásházi Bálint nyitotta meg Edvard Grieg: 3 Humoresque c. művével, ezután tizenkilenc Grieg-művet adtak elő a zongoristák, ütőhangszeresek, klarinétosok és énekes növendékek. A ma már hagyománynak számító évfordulós koncertsorozat megálmodója a zongora tanszak volt a zeneiskolában. A est folyamán Horváthné Farkas Katalin - a zongora tanszak vezetője - a csodálatos zeneművek között Grieg munkásságával ismertette meg a közönséget. 


A norvég Edvard Grieg a 19., Kodály Zoltán a 20. században élt. Ami közös a két zeneszerző művészetében, hogy mindkettőjük a népzenéből merített ihletet. Az est második felében Kodály Zoltán énekhangra és zongorára írt művei csendültek fel. Minden produkció hatalmas tapsot kapott, amely nemcsak a diákok teljesítményének, hanem a felkészítő tanároknak is szólt.
Ilma

 

Tavaszi Szonáta-est a Zeneiskolában

Horváth Kornélnak, a Lajtha László AMI zongoratanárának nagy álma válhatott valóra március 3-án. Középiskolás diáktársával, Stuller Gyula hegedűművésszel közös muzsikálással ünnepelték 50. születésnapjukat a zeneiskola hangversenytermében. Az egykori osztálytársak közül Solymosi Tari Emőke zenetörténész, Lajtha-kutató is örömmel tett eleget a meghívásnak. A vendégeket Vicziánné Simándi Éva igazgató köszöntötte, az est háziasszonyának szerepét Tassonyi Zsoltné vállalta. Kerületünk jeles személyiségei közül megjelentek kerületünk díszpolgárai, Földesi Gyula országgyűlési képviselő, Juhász Lajosné alpolgármester, a képviselő-testület tagjai, a társintézmények vezetői, valamint számos zenekedvelő érdeklődő.  


Horváth Kornél - a zeneiskola zongoratanára, Pesterzsébet díszpolgára - a zeneakadémiai évek alatt itthoni (Vásáry Tamásnál) és külföldi kurzusok állandó résztvevője volt. Stuller Gyula hegedűművész Svájcban telepedett le, ahol a világ egyik legjelentősebb zenekarának, a Lausanne-i Kamarazenekarnak lett a koncertmestere. A tavasz első napjainak méltó megkoronázása volt az este, melyen Beethoven: F-dúr "Tavaszi" Szonátája mellett Bach: c-moll és Grieg: c-moll Szonátája is felcsendült. A hallgatóság hosszú percekig tapsolta a művészeket, akik ráadással hálálták meg a szeretetet. 
A koncerttel párhuzamosan kiállítás nyílt a 13 éves Sas Bálint festményeiből. A muzsika mellett a tájképek és virágcsendéletek is tavaszi hangulatot varázsoltak a közönség lelkébe. A kiállítást a március 7-ig megtekinthetik az érdeklődők A jótékonysági est bevételét a zeneiskola alapítványa számára ajánlották fel a művészek, melyből az iskola hangversenyzongorája kerül felújításra a nyár folyamán.

 

Fővárosi Ütőfesztivál (2013)

Huszadik alkalommal került sor a Fővárosi Ütőfesztiválra a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége és a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola közös rendezésében, február 23-án.


Tíz fővárosi zeneiskola diákjai mérték össze ütőhangszeres tudásukat a II. kerülettől egészen Csepelig bezárólag. A Lajtha AMI igazgatója, Vicziánné Simándi Éva délelőtt 9 órakor megnyitotta a rendezvényt, amit szóló és duó műsorszámok, majd kamara produkciók követtek. A zenei mérkőzés késő délutánig tartott. Mindegyik előadás precizitást követelt az ifjú zenészektől, akik igyekeztek a legjobb tudásukkal előrukkolni. Az apróságok és a nagyobbacskák is alaposan kitettek magukért, a zeneértő közönségnek, a tanulókat kísérő tanároknak, szülőknek és rokonoknak különleges élményt nyújtottak. Érdekes tapasztalat, hogy az ütő hangszerek tanulását inkább fiúk választják. Egy-egy műsorszám előtt akkurátusan állították be a különböző hangszereket, amiken aztán virtuóz előadásokat hallhattunk. Az eredményhirdetésig az Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola Big band zenekara szórakoztatta a közönséget.
A zsűri elnöke Angyal Zsuzsa, a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola ütőtanára volt. A zsűriben helyet kapott Fazekas László, a váci Bartók Béla Zeneiskola ütőtanára; Nemes Tibor, a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola ütőtanára, a zsűri mellett a titkári teendőket Papp Károlyné szaktanácsadó, gyakorlatvezető tanár látta el.
Ilonka Mária

 

Farsangi hangverseny a Lajtha AMI-ban

A közönség nagy lelkesedéssel várta a koncertet a Lajtha László AMI-ban február 14-én, melynek háziasszonyi teendőit Lenkeyné Szabó Ida látta el.


A Zabhegyező Citeraegyüttes előadásában Koloni lakodalmas hangzott el. Bach d-moll Menuet-jét Tomerle Fanni zongorázta, tanára Horváthné Farkas Katalin. Károlyi Pál Régi magyar táncát Bozsó Kinga szólaltatta meg hegedűn, felkészítője Pável Edit, zongorán kísérte Balásházi Bálint. Debussy: Arabeszk című szerzeményét Horváth Kornél növendéke, Erdős László játszotta zongorán. Gershwin: Porgy és Bess című zenés művéből Porgy dalát Malatinszky Kornél énekelte Porzsolt Györgyné zongorakíséretével, tanára Lenkeyné Szabó Ida. Dvořák: Humoresque, Sugár: Tavaszi dal és Joplin: The Entertainer című műveket egy sikeres trió, Tarnai Anna, Faragó Eliza és Csató Boglárka fuvolázta. Tanáruk Vicziánné Simándi Éva. B. Bonsor: Feeling Good, Horváth Dániel előadásában hallhatta a közönség. Tanára édesapja, Horváth Kornél. Czahesz Zsófiának köszönhetően csendült fel Loewe dala: Ma éjjel táncolnék. Tassonyi Zsoltné minden növendékét Horváth Kornél kísérte zongorán. Kopetzki: Funky Yard-ja Mizsák Benjámin előadásában volt hallható ütőhangszereken. Tanára édesapja, Mizsák István. Márkus: Csiki-csiki-csikk című örökzöldjét Cziráki Melinda énekelte, majd Abrin: Tico Tico művét a Klarinétegyüttes játszotta Györfi Imre tanár úr vezetésével. Márkus: Stux, maga vérbeli párizsi lett, énekelte Takaró Márk. Végezetül Borbély Bence és Kozák Botond marimbán keltette életre Krell-Holzman Cakewalk Parade című művét.

 

A Magyar Kultúra napjára emlékeztünk

Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában január 23-án a magyar kultúra napjára emlékeztünk. Ennek alkalmából Tóth József Füles fotóművész alkotásaiból nyílt kiállítás Szentendrei festők arcképcsarnoka címmel, amelyet március 3-ig látogathat a közönség.
D. Udvary Ildikó múzeumigazgató köszöntője után Horváth Kornél zongoraművész, Pesterzsébet díszpolgára és Csóka Gabriella fuvolaművész, a Lajtha László AMI zenepedagógusai komolyzenei koncerttel örvendeztették meg a vendégeket. Szabados Ákos polgármester gróf Teleki Pál idézetével kezdte megnyitó szavait:
- „Ha mi nem tartjuk a magunk mivoltát, a magunk lelkiségét, a nemzetnek a maga mivoltáról vallott felfogását, amely itt ezen a helyén a világnak, ebben az időben és térbeli tájban az egyedüli lehető, földrajzilag és népileg adott, abban az esetben megszűnik a nemzet, Európának egyik nemzete, alkotóeleme lenni. Akkor emberek leszünk csak, porszemek, széjjel hullunk és soha többé felismerhetők nem leszünk." A mai napig megszívlelendőek a mondatai. Azzal a büszkeséggel és örömmel olvastam fel ezeket a szavakat, hogy itt Pesterzsébeten sokat tettünk az elmúlt évtizedekben annak érdekében, hogy ne csak porszemekként éljünk e világban, hogy a kulturális élet a helyiek számára élményeket nyújtson és építse ezt a közösséget, adjon lehetőséget ennek a kerületnek és az országnak az épülésére. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik küzdelmet folytattak annak érdekében, hogy a kultúra és a mi kerületi kultúránk életben maradjon. Szeretném megköszönni a pedagógusoknak és mindazoknak a munkáját, akik erre nevelik a felnövekvő nemzedéket. A kultúra valamennyiünk közös ügye.
Tóth József Füles, az alkotóművész külön köszönetet mondott a Magyar Művészeti Akadémiának a támogatásért, amelynek segítségével elkészült a kiállítás katalógusa. Külön megköszönte az önkormányzat támogatását is. 
Szentendre a festők városa - ezt hirdeti egy felirat a város felé haladva. Jelenleg 37 festőművész él és dolgozik a városban. A fotóművész valamennyit felkereste és az arcképüket - számítástechnika segítségével - beleillesztette egy-egy festményükbe. Ezzel egy másik művet hozott létre. A barokk és a reneszánsz művészetben az alkotók nagyon gyakran belefestették magukat a képekbe. A művészek elfogadták, hogy Füles hogyan alakította át festményeiket és arcképeiket - egy másik alkotássá. Fotómontázsokat készített, annak digitális printjét habkartonra rögzítette. Ezeket a műveket állították ki most Pesterzsébeten először. A művek megalkotására biztatta D. Udvary Ildikó művészettörténész, igazgató is.
- Az igazi öröm az számomra, hogy fantasztikus embereket ismertem meg. Az én életemben a fényképezés csak egy „alibi", szeretek különböző helyeken, különböző emberekkel megismerkedni - mondta lapunknak Tóth József.
A földszinten 37 szentendrei művésszel készült Füles-féle montázs látható, az emeleti tárlóban pedig 18 képes sorozatot állítottak ki, ami a világ festészetének speciális montázsai.

 

Karácsonyi készülődés

A Pesterzsébeti Múzeum és a 20 éves Kossuth Társaság közös adventi estet rendezett december 5-én, ahol dr. Sturcz Zoltánné, a Kossuth Társaság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket a Gaál Imre Galériában.

Amikor a karácsonyra készülünk, azok a gondolatok, amelyek a gond, a bánat, a szomorúság köré csoportosulnak, háttérbe szorulnak. Olyan érzések születnek meg a lelkünkben, szívünkben, amelyek mögött nagyszerű érzelmek állnak: az öröm, a boldogság. Ebben a hónapban a karácsonyra készülünk, és a családok együvé tartozása erősödik. De egyben emlékezünk azokra, akik nem lehetnek közöttünk. Ilyenkor azonban nem a szomorúság, hanem a szép emlékek, boldog pillanatok jelennek meg előttünk. Napjainkban a karácsony fogalma is átértékelődött. A magyar karácsony, az ünnepi asztal, maga az ünnep napja, a bőségről is szólt. 
A régi könyvekben azt írták, hogy a karácsonyi teríték fehér abroszát eltették, s a földművelő emberek tavasszal kimentek a földekre, és azzal vetették el az első magvakat, hogy gazdag termés szülessen. Ezen gondolatok tudatában kívánok önöknek áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben, boldogságban, egészségben gazdag újévet – mondta Földesi Gyula országgyűlési képviselő. Ezután D. Udvary Ildikó „Mennyből az angyal” címmel tartott előadást a karácsonyi ünnepkör szimbolikájáról. Jézus születését a IV. századtól ünneplik. Számos művészt megihletett, de már tudni lehet, hogy a rómaiak korában is ültek a karácsonyhoz hasonló ünnepet. Magyarországon az első karácsonyfát Brunszwik Teréz állította 1824-ben Aszódon. Ezt követően terjedt el fokozatosan ez a szokás. Almát, gyümölcsöt tettek a fa alá. Annak ellenére, hogy a karácsony egy tradicionális ünnep, sok nem keresztény ember ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként.
A rendezvény zárásaként fellépett a Csili Népdalkör Szeghalmi Ágnes vezetésével. Friedrich Antalné Ady Endre Karácsony című versét szavalta el, majd Bella Péter játszott tekerőlanton, Pócsik Viktor furulyázott. A Senza Dirigente kamarazenekar Balásházi Bálint vezetésével többek között Johann Sebastian Bach oratóriumának részletét adta elő Barlay András operaénekes közreműködésével. Egy érdekes kísérletre is sor került: a klasszikus zenét ötvözték a tekerőlanttal, s a magyar karácsonyi dalok feldolgozásából így egy csokrot adtak elő.
Végezetül a Canto Armonico kamarakórus énekelt Rózsavölgyi Ildikó vezetésével: felcsendültek Kodály, Harmat Artúr, Cosetti, Crüger és Young művei.
ILMA

 

Eseménynaptár

2018. március
H K Sze Cs P Szo V1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

Támogatónk

A MusicMall hangszerek és hangszerkiegészítők webáruháza, iskolánk kiemelt partnere. Növendékeink számára kiemelt kedvezményeket biztosítanak, melyet egy egyszerű regisztráció után azonnal igénybe vehetnek. Kattints ide a regisztrációhoz:

http://musicmall.hu/prestashop/login?back=my-account

A webáruház folyamatosan bővülő kínálatában minden megtalálható, ami a zenetanuláshoz szükséges. Forduljon bizalommal az áruház vevőszolgálatához az alábbi elérhetőségeken:
www.musicmall.hu
info@musicmall.hu
+36-30-823-88-72

 

Alapítványi támogatás

Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány

Kérjük támogassa iskolánkat adója 1%-val.

Rendelkető nyilatkozat PDF formátumban letölthető itt.

Bankszámlaszám:
11720001-20206363-00000000

 

Facebook

 

Iskolánk fenntartója

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
 

Partnereink

Oktatási HivatalMZMSZPesterzsébet ÖnkormányzataCsili Művelődési Központ
 
Copyright © 2015 - Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola
Oldalaink összeállításakor arra törekedtünk, hogy az érdeklődők - ezen belül is elsősorban jelenlegi és jövendő diákjaink, szüleik, pedagógusaink - számára minél teljesebb képet adjunk iskolánk életéről, eleget téve egyben tájékoztatási kötelezettségeinknek is. Oldalainkra mutató linkeket szívesen fogadunk és kölcsönösségi alapon magunk is elhelyezünk ilyeneket!